Arama
Kuruoğlu Gayrimenkul
Arama

V Harfi İle Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

V Harfi İle Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

~~V~~ Harfi ile Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

~~V~~

 

Vakıf Temessükü : Vakıf memurları tarafından eski tarihlerde verilen senet.

Vakf-ı müstesnâ : Vakıflar idaresinin müdahale ve mürakabesi olmaksızın, doğrudan doğruya mütevellileri tarafından idare olunan vakıflar.

Vefâen ferâğ : Taşınmaz mal rehni.

Veled : Oğul (gayri müslimler için).

Veledân : Çocuklar (Gayri Müslimler için).

 
Bu sayfa 05.07.2020 tarihinde ve 03:15 saatinde güncellenmiştir.