Arama
Kuruoğlu Gayrimenkul
Arama

Toprak tapusu hisseli tapu

 

Toprak tapusu - Hisseli tapu nedir?

Aşşağıdaki durumlar, bir arsanın üzerinde bir yapı olduğu halde satışı sırasında "hisseli tapu" ya da "arsa tapusu" ismi ile anılmasına neden olur.

Her semtin belediyesi kendi sınırları içindeki arazileri belirli bir düzene göre sınıflandırırlar. Bu arazilerin bir kısmına imar izni tanınır ve bir kısmına da tanınmaz.

 

Toprak tapusu - Hisseli tapu

1) İmarlı araziler - Toprak tapusu - Hisseli tapu

Bu tip arazilerde belediyenin ölçüm ve müsadelerine uygun olarak yapılan inşaatlar, yapının bitmesi ile birlikte (kaba inşaatın bitip çatının örülmesiyle birlikte) kat irtifakı ve ardından kat mülkiyeti kurmak sureti ile nizami hale gelirler.

İnşaat sırasında, planın dışına çıkılarak yapıda aşşağıdaki gibi değişiklikler yapılır ise;

  • Plan dışı fazla kat çıkmak,
  • Fazladan balkon yapmak ya da balkonu proje dışında büyütmek,
  • Kolon veya kiriş sayılarında ya da ölçülerinde değişiklikler,
  • planda olmadığı halde çatı arası yapmak,
  • planda sığınak olarak görülen bir alanı daireye eklemek,
  • planda çatı ya da teras görülen ortak alanı daireye çevirmek,
  • Cumba çıkmak gibi.

İnşaat sonrası yapıyı kontrole gelen yetkili (Kadastro memuru ve/veya Mıntıka mühendisi) bu değişiklikleri rapor eder ve yapıya iskan izni tanınmaz. Yapının belediyeye sunulan planlandan farklı olarak tamamlanması durumunda müteahit niteliği arsa olan arazisinin vasfında bir değişiklik yapamaz. Böylelikle mülk sahibi satış sırasında müşterisine iskanlı bir daire tapusu vermek yerine arsasının bir kısmını hisse olarak satar. Bu duruma halk arasında HİSSELİ TAPU satışı yada TOPRAK TAPUSU satışı denilmektedir. Aslında satış sırasında tapu dairesi söz konusu satışın bir arsa satışı olduğunu düşünmektedir. Çünkü Tapu dairesine belediye tarafından her hangi bir bildirim gönderilmemiştir.

2) İmarsız araziler - Toprak tapusu - Hisseli tapu

 Bu tip araziler üzerine kaçak olarak yapılan her türlü yapı, satışı sırasında nitelendirelemiyeceği için arsa tapusu veya arsadan hisse şeklinde gerçekleşecektir. Bu durumunda halk arasındaki ismi HİSSELİ TAPU satışı yada TOPRAK TAPUSU satışıdır.

Yukarıdaki her iki durumda banka kredisi için uygun olmayan durumlardır.

Toprak tapusu - Hisseli tapu

 
Bu sayfa 20.02.2019 tarihinde ve 18:58 saatinde güncellenmiştir.