Arama
Kuruoğlu Gayrimenkul
Arama

Emlak ya da Gayrimenkul Nedir

 

Emlak ya da Gayrimenkul Nedir?

 

Emlak ya da Gayrimenkul Nedir? sorusuna yanır mı aramıştınız? Neredeyse her sözlükte anlamı genellenen ancak her sitede farklı tarif edilen Emlak ya da Gayrimenkul nedir? sorusunu bir de bizim sitemizden inceleyin.

Emlak ya da gayrimenkul eş anlamlı kelimelerdir ve ev arsa tarla bina bağ bahçe veya ofis iş yeri mağaza gibi ticari taşınmazların genellenmiş ortak adıdır. Türü ne olursa olsun her tip gayrimenkul emlak başlığının bir alt kategorisinde yer alır. Bu işi meslek haline getiren kimselere ise genel anlamda emlakçı denir. Günümüzde emlakçılığı kurumsal olarak icra eden müesseler emlakçılık haricinden bu meslekte bir alt görev olarak; gayrimenkul danışmanı, satış sorumlusu, satış yöneticisi gibi isimlerle de anılmaktadırlar. Emlakçılık sadece alıcı ve satıcıyı buluşturma alanı değil aynı zamanda aşağıda gruplanmış terimlerin eğitimini almış profesyonel kimselerin bir çalışma alanıdır.

A-)  Pazarlama Eğitimi
a) Beden dili
b) İkna
c) Promasyon
d) Güven sağlama
e) İş takibi
f) İş yerinde, sosyal medyada ve ilan sitelerinde görsel ve izahatlı emlak tanıtımı
g) Yeni iş gruplarına pazar sahaları oluşturma (Ticari alanda uzmanlaşmış danışmanlar için)

B-)Gayrimenkul Sözleşmeleri Eğitimi
a) Her satışa, kiralamaya ya da devire özel satış sözleşmesi tanzimi
b) Gayrimenkul hukuku bilgisi
c) Sorun Çözme
c1) Şerh, İpotek, Haciz veya intifa hakkı işlemlerini icra etme ya da kaldırma
c2) Arsa tarla gibi ham taşınmazların imar durumları, parsalizasyonları, tevhid ya da ifrazları düzenleme
c3) Mirasçılara isabet eden hisse ve payları intikale ettirme
c4) Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerde bulunan hesap işleri bölümlerinde işlem yapma
d) Alıcı ile sözleşme
e) Satıcı ile sözleşme (süreli ya da süresiz yetki belgesi alımı)
f) Kaporo sözleşmesi
g) Yer gösterme sözleşmesi

Kuruoğlu Gayrimenkul - Emlak Nedir? - Gayrimenkul Nedir?

 
Bu sayfa 27.06.2020 tarihinde ve 01:34 saatinde güncellenmiştir.