Arama
Kuruoğlu Gayrimenkul
Arama

D Harfi İle Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

D Harfi İle Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

~~D~~ Harfi ile Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

~~D~~

 

Dâyin : Alacaklı

Dâimi kayıtlar : Tapu İdarelerinde iş sahiplerinin müracaatı üzerine tutulan kayıtlardır.

Deyn : Borç.

Defter-i Hâkânî : Eskiden taşınmazlar hakkındaki kayıt ve tescillerin işlendiği defterin adı. Tapu-Tahrir Defterleri için de bu ad kullanılmıştır. Bugünkü tapu sicilinin karşılığıdır.

Defter-i Hâkânî  İdaresi : Şimdiki tapu dairelerinin eski adı.

Defter-i Hâkânî Nâzırı : Osmanlı Devleti zamanında tapu ve kadastro işlerine bakan nâzır, bakan demektir.

Der-Sa'âdet : Osmanlı Döneminde İstanbul′a verilen ad.

Derûn : İçinde.

Devir ve temlîk : Bir hakkın bir kimseden başka bir kimseye geçmesi.

 
Bu sayfa 03.07.2020 tarihinde ve 17:48 saatinde güncellenmiştir.