Arama
Kuruoğlu Gayrimenkul
Arama

C Harfi İle Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

C Harfi İle Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

~~C~~ Harfi ile Başlayan Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

 

~~C~~

 

Câr : Komşu.

Câri : Uygulanan.

Cânib : Taraf, cihet, yön.

Cânib-i yemîn : Sağ taraf.

Cânib-i yesâr : Sol taraf.

Cihet-i i'tâ-yı senet : Senetin veriliş sebebi, (iktisâb).

Cebel : Dağ.

Cedîd : Yeni.

Cedid Dönüm : 2500.00 m2.

Cedid Evlek : 100.00 m2.

Cenâh : Yan taraf.

Cenâb : evin yan tarafı, avlu (hürmet bildirilen sıfat olarak da kullanılır).

Cenûb : Güney.

Cerip : 60X60=3600 Zira=2067, 012 m2.

Cihannüma : Her tarafı seyredebilmek için bazı ev çatılarının üstüne yapılan oda veya teras.

 

 
Bu sayfa 03.07.2020 tarihinde ve 16:20 saatinde güncellenmiştir.