Arama
Kuruoğlu Gayrimenkul
Arama

Tapu İşlemleri

 

Tapu işlemleri için gerekli evraklar ya da belgeler nelerdir ?

Satıcı için:
1) 1 adet renkli resim  (son iki ay içinde çekilmiş ve yüzünüzü net gösteren)
2) T.C kimlik belgesi (nüfus cüzdanı) aslı ve fotokopisi (T.C kimlik numarası olmalıdır)
3) Tapu belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
4) ikametgah adresi ve telefon bilgisi (boş bir kağıda yazılabilir, muhtardan olmak zorunda değil)
5) bir yılı doldurmamış deprem sigortası poliçesinin fotokopisi (D.A.S.K) (Doğal Afet Sigortası)
6) Emlak vergi dairesinden alınmış temiz kağıdı (Bağlı bulunduğunuz semte ait belediyenin hesap işleri bölümünden alınan belge, temiz kağıdı) Bu belgenin alınması esnasından söz konusu gayrimenkule ait bina vergisi ve çevre temizlik vergisi borçları var ise bunlar ödenmek zorundadır. Örneğin istanbul ili fatih semtinde bir gayrimenkul satışı için istanbul ili fatih belediyesi hesap işleri bölümüne tapu fotokopisi ya da daha önce ödenmiş makbuzlar ile gidilmelidir. Hesap işlerinden alınan temiz kağıdı önemlidir. Çünkü hem söz konusu gayrimekulun bağlı bulunduğu belediyeye olan olası borçları temizlenir hemde bu belgede yer alan matrah, satacağınız yada alacağınız gayrimenkul için tapu dairesinde gösterebileceğiniz minimum tutarı belirtmektedir. Satın aldığınız yada sattığınız gayrimenkulün gerçek tutarını (eğer emlak vergi matrahı tutarından daha fazla ise) tapuda beyan etmeniz gerekmektedir. Böylesi hem kanunen sıkıntı yaşamamanıza hemde hakkıyla kazandığınız parayı belgelemenize olanak tanıyacaktır.
7) Satıcı tapuya şahsen müracaat etmeyecek ise müracaat eden kişi için bir vekaletname gereklidir. (Eğer müraacatı yapacak olan kişi "istanbul umum emlak komisyoncuları esnaf odası"na kayıtlı bir emlakçı ise, oda tarıfından verilen satış sözleşmesi (5 numaralı form) emlakçı için tapu işlemlerini başlatması için yeterli bir belge olacağından vekalete gerek yoktur.

UYARI: Eğer Veraset söz konusu ise veraset islemleri için gerekli evraklar için tıklayınız.

Alıcı için:
1)
2 adet resim  (son iki ay içinde çekilmiş ve yüzünüzü net gösteren)
2) T.C kimlik belgesi (nüfus cüzdanı) aslı ve fotokopisi (T.C kimlik numarası olmalıdır)
3) ikametgah adresi ve telefon bilgisi (boş bir kağıda yazılabilir, muhtardan olmak zorunda değil)